WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
WZP-421-19/2019Kompleksową dostawę gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej w roku 2020.Przetarg nieograniczony19-09-2019 11:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
BF-II.3710.24.2019Rozbudowa urządzeń zabezpieczenia aplikacji oraz równoważenia F5Przetarg nieograniczony29-08-2019 13:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
ZP/761-4/19Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4CUsługi społeczne art. 138o23-08-2019 12:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Warszawie
ZP-060-8/19Dostawa monitorów, projektorów i wokand dla sądów powszechnych apelacji katowickiejPrzetarg nieograniczony24-09-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Katowicach
ZP-OI-20-19Dostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych, urządzeń mobilnych, serwerów, poczty i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w WarszawiePrzetarg nieograniczony30-08-2019 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Warszawie
ZP-2360/PN/1/19Obsługa materiałowo-serwisowa urządzeń drukujących i kopertujących w Centrum Obsługi Druku w RaciborzuPrzetarg nieograniczony10-09-2019 12:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Gliwicach
OG-25-P-5/2019Całodobowa obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna kotłowni koksowej w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10 w sezonie grzewczym 2019/2020Przetarg nieograniczony30-08-2019 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
ZP/GOSP/3/19/PNŚwiadczenie usług wydruku i kopiowania dokumentów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w WarszawiePrzetarg nieograniczony04-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ZP-761-3/19Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrzetarg nieograniczony30-08-2019 12:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Warszawie
ZP-2401-5/19Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczestników Ośrodków KuratorskichUsługi społeczne art. 138o19-08-2019 13:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie