WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
WZP-421-16/2019Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.Przetarg nieograniczony26-11-2019 10:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
Z-2502-24/19Usługa monitorowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu narzędzia klasy APMPrzetarg nieograniczony18-11-2019 11:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny we Wrocławiu
WZP-421-28/2019Umowa ramowa na dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej. Przetarg nieograniczony07-11-2019 10:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
Z-2502-23/19Dostawa kontraktów serwisowych dla urządzeń wideokonferencyjnych firmy Avaya na okres 12 miesięcy oraz usługa wsparcia technicznego.Przetarg nieograniczony30-10-2019 11:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny we Wrocławiu
WZP-421-24/2019Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz na terenach przyległych do budynkówPrzetarg nieograniczony22-10-2019 10:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
ZP/GOSP/4/19/PNSukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w WarszawiePrzetarg nieograniczony21-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ZP-060-9/19Dostawa komputerów dla sądów apelacji katowickiejPrzetarg nieograniczony18-10-2019 10:00-W trakcie oceny ofertSąd Apelacyjny w Katowicach
G-241-25/19Modernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.Przetarg nieograniczony28-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Białymstoku
OG-27-13/19Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)Przetarg nieograniczony20-11-2019 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Płocku
ZP-060-10/19Dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.Przetarg nieograniczony16-10-2019 10:00-W trakcie oceny ofertSąd Apelacyjny w Katowicach