WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
BF-II.3710.51.2019Dostawę licencji dla platformy IBM MainframePrzetarg nieograniczony20-12-2019 09:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
ZP.-26-8/19Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Sądu Apelacyjnego w KrakowieUsługi społeczne art. 138o17-12-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Krakowie
WZP-421-16/2019Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.Przetarg nieograniczony17-12-2019 10:00-OgłoszoneCZS Centrum Zakupów dla Sądownictwa
G-2270-8/19Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu.Usługi społeczne art. 138o16-12-2019 08:15-OgłoszoneSąd Okręgowy w Zamościu
US.2/2019USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIEUsługi społeczne art. 138o13-12-2019 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Cieszynie
G2502-3/2019Całodobowa usługa ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowana dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Usługi społeczne art. 138o12-12-2019 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
G2502-2/2019Postępowanie na usługę kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej oraz całorocznego sprzątania posesji wokół obiektów Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we WrocławiuPrzetarg nieograniczony15-01-2020 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
ZP/SR/16/19Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach przy ul. Czerniakowskiej 100A i ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w WarszawiePrzetarg nieograniczony16-01-2020 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
OG-25-P-6/2019Świadczenie usług technicznego utrzymania budynków Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w KatowicachPrzetarg nieograniczony09-12-2019 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
D-2304/9/2019Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych oraz konwojowania wartości pieniężnych dla Sądu Rejonowego w ŻywcuUsługi społeczne art. 138o09-12-2019 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Żywcu