WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
ZP-2403-1/20Świadczenie usług sprzątaniaPrzetarg nieograniczony16-03-2020 13:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
BF-II-3710.54.2019 Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury macierzowejPrzetarg nieograniczony02-03-2020 13:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
OG-25-P-1/2020Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych Przetarg nieograniczony28-02-2020 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
ZP-373-02/20Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz konwojowanie dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w PoznaniuPrzetarg nieograniczony23-03-2020 11:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Poznaniu
PO VII WB 261.1.2020Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin. Przetarg nieograniczony23-03-2020 11:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Gliwicach
DG.2502-2/20Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i WołowiePrzetarg nieograniczony28-02-2020 09:00-OgłoszoneSąd Okręgowy we Wrocławiu
ZP/OG/4/20Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w WarszawiePrzetarg nieograniczony21-02-2020 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Warszawie
G-351-3/20Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków Sądu Rejonowego w Toruniu.Przetarg nieograniczony20-02-2020 10:00-W trakcie oceny ofertSąd Rejonowy w Toruniu
ZP.-26-2/20Konserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztowePrzetarg nieograniczony21-02-2020 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Krakowie
PK XF 261.35.2019Dostawa licencji, aktualizacja licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowychPrzetarg nieograniczony09-03-2020 10:30-OgłoszoneProkuratura Krajowa