WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Konkurs nieograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
BF-II.3710.73.2020Usługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościPrzetarg nieograniczony01-06-2021 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
ZP-361-3/21Remont sanitariatów w budynku A Sądu Okręgowego w Białymstoku w skrzydle z salami rozprawPodstawowy art. 275 pkt 123-04-2021 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Białymstoku
PO VII WB 261.2.2021Prace remontowo-budowlane w budynkach Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Nowym SączuPodstawowy art. 275 pkt 104-05-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Nowym Sączu
OG 3/35/1/21Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 . Segment C Podstawowy art. 275 pkt 130-04-2021 08:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Sosnowcu
PK XF 261.5.2021Zakup dwóch samochodów osobowych z napędem 4x4 typu sedan na potrzeby Prokuratury Krajowej Przetarg nieograniczony18-05-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Krajowa
ZP-226-1/21Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w PoznaniuPrzetarg nieograniczony10-05-2021 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Poznaniu
ZP-Pd/G/3/2021 Obsługa techniczna, eksploatacyjna oraz konserwacja urządzeń i instalacji znajdujących się w nieruchomości Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w WarszawiePodstawowy art. 275 pkt 128-04-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
PO VII WB 261.5.2021Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuraturPodstawowy art. 275 pkt 119-04-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
PO VII WB 261.5.2021Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, autobusów, urządzeń i rzeczy, części składowych oraz awionetek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i podległych jej jednostek.Podstawowy art. 275 pkt 119-04-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Sieradzu
G-2270-3/21Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.Podstawowy art. 275 pkt 116-04-2021 08:15-W trakcie oceny ofertSąd Okręgowy w Zamościu