WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
BF-II.3710.73.2020Usługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościPrzetarg nieograniczony11-01-2022 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
ZP-212-19/2021Usługa ochrony osób i mieniaPrzetarg nieograniczony17-12-2021 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Olsztynie
OG-25-P-2/2021Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach pl. Wolności 10Podstawowy art. 275 pkt 110-12-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
1001-10.261.10.2021Budowa systemu zabezpieczeń obszarów i pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuraturyPodstawowy art. 275 pkt 110-12-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Krajowa
ZP-212-23/2021Dostęp do Systemu Informacji Prawnej Podstawowy art. 275 pkt 108-12-2021 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Olsztynie
3003.7-261.4.2021Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz posesji części Prokuratur Okręgu OlsztyńskiegoPodstawowy art. 275 pkt 113-12-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Olsztynie
A-2502-5/21SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKUORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIEPodstawowy art. 275 pkt 115-12-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Adm.-26-16/21Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej oraz utrzymania porządku na terenach przyległychPodstawowy art. 275 pkt 117-12-2021 09:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
D-2304/12/2021Świadczenie usług sprzątania Sądu Rejonowego w ŻywcuPodstawowy art. 275 pkt 122-12-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Żywcu
ZP/SR/03/2021SPRZĄTANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBSŁUGA SZATNI SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22Podstawowy art. 275 pkt 113-12-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Pruszkowie