WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
WZP-421-13/2020Sukcesywny zakup paliw płynnych dla samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.Przetarg nieograniczony06-11-2020 10:00-OgłoszoneCZS Centrum Zakupów dla Sądownictwa
BF-II.3710.56.2020Dostawa pieczęci elektronicznej dla systemów Ministerstwa SprawiedliwościPrzetarg nieograniczony03-11-2020 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
BF-II.3710.48.2020Dostawa prasy papierowej krajowej i zagranicznej oraz prenumerata prasy elektronicznej dla kierownictwa resortu, departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości w podziale na 3 części.Przetarg nieograniczony02-11-2020 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
PO VII WB 261.2.2020Najmu 54 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej pracy tych urządzeń na potrzeby Prokuratury Okręgowej w GdańskuPrzetarg nieograniczony29-10-2020 09:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Gdańsku
PO VII WB 261.5.2020Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Usługi społeczne art. 138o26-10-2020 11:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Rzeszowie
OG 3/35/2/20Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osóbPrzetarg nieograniczony26-10-2020 08:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Sosnowcu
ZP-060-12/20Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 117/119 i 117a oraz transportowanie i konwojowanie przesyłekUsługi społeczne art. 138o23-10-2020 12:00-W trakcie oceny ofertSąd Apelacyjny w Katowicach
BF-II.3710.46.2020Dostawa materiałów związanych z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnymPrzetarg nieograniczony23-10-2020 12:00-W trakcie oceny ofertMinisterstwo Sprawiedliwości
G. 251-002/2020USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJUsługi społeczne art. 138o23-10-2020 10:00-W trakcie oceny ofertSąd Okręgowy w Bielsku-Białej
PO VII WB 261.13.2020Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ks. Jana Kompałły"Przetarg nieograniczony23-10-2020 09:00-W trakcie oceny ofertProkuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim