WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
Data od
Data do
Numer postępowania
Nazwa podmiotu
Tryb
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
Rodzaj
 • Wszystkie rodzaje
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
Nazwa
Tylko niezakończone
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
BF-II.3710.24.2019Rozbudowa urządzeń zabezpieczenia aplikacji oraz równoważenia F5Przetarg nieograniczony25-07-2019 13:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
Z-2502-7/19Dostawa komputerów stacjonarnych All - In - One dla sądów apelacji wrocławskiej. Przetarg nieograniczony23-07-2019 12:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny we Wrocławiu
WZP-421-6/2019Dostawa komputerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.Przetarg nieograniczony23-07-2019 11:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
WZP-421-5/2019Dostawa laptopów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej.Przetarg nieograniczony23-07-2019 10:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
WZP-421-8/2019Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej.Przetarg nieograniczony22-07-2019 11:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
WZP-421-7/2019Dostawa monitorów na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.Przetarg nieograniczony22-07-2019 10:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
SG.2153-5/2019Remont sieci teleinformatycznej oraz instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego i gwarantowanego w budynku Sądu Okręgowego w Koninie wraz z dostawą i montażem instalacji Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG), zasilacza awaryjnego UPS i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wykonywanie w okresie gwarancji przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych SUG, zasilacza awaryjnego UPS i urządzeń klimatyzacyjnychPrzetarg nieograniczony31-07-2019 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Koninie
ZP-2401-4/19Remont izolacji przeciwwodnych w budynku przy ul. K. Wallenroda 4d w LubliniePrzetarg nieograniczony30-07-2019 13:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
D.ZP-2824-26/19 Na wykonanie (w formie „zaprojektuj i wybuduj”) instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81Przetarg nieograniczony31-07-2019 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Lublinie
G250-53/19Usługa ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowana na potrzeby Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we WrocławiuSymbol zamówienia: G250-53/19Usługi społeczne art. 138o12-07-2019 10:00-W trakcie oceny ofertSąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia