WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
G-241-22/19Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do sądów apelacji białostockiejPrzetarg nieograniczony21-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Białymstoku
ZP-060-9/19Dostawa komputerów dla sądów apelacji katowickiejPrzetarg nieograniczony18-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Katowicach
ZP-060-10/19Dostawa pamięci masowych, systemów kopii zapasowych i przełączników sieciowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.Przetarg nieograniczony16-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Katowicach
Zp 2130-224/19Dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejPrzetarg nieograniczony11-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-222/19Dostawa serwerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejPrzetarg nieograniczony07-10-2019 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Lublinie
LWZP-2401-4/19Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodków Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie Usługi społeczne art. 138o27-09-2019 11:00-OgłoszoneSąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
ZP/PN/10/2019Usługa polegająca na ochronie osób oraz dozorze mienia i obiektów w trzech sądach: Sądzie Rejonowym w Miliczu, Sądzie Rejonowym w Strzelinie oraz Sądzie Rejonowym w Wołowie. Przetarg nieograniczony27-09-2019 09:00-OgłoszoneSąd Okręgowy we Wrocławiu
WZP-421-19/2019Kompleksową dostawę gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej w roku 2020.Przetarg nieograniczony25-09-2019 11:00-OgłoszoneCentrum Zakupów dla Sądownictwa
OG-27-10/19Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Płocku oraz Sądu Rejonowego w Płocku”.Przetarg nieograniczony02-10-2019 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Płocku
ZP 226 - 7/19Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu, w Sadzie Rejonowym w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, w Sądzie Rejonowym w Lipsku, w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu i w Sądzie Rejonowym w Przysusze.Przetarg nieograniczony23-10-2019 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Radomiu