WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
ZP/SR/7/21Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/ przesył) do nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie.Przetarg nieograniczony30-08-2021 10:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
BF-II.3710.1.2021Utrzymanie, rozwój i modyfikacje systemu e-PłatnościPrzetarg nieograniczony18-08-2021 11:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
Z-2502-20/21Dostawa i instalacja serwerów wraz z licencjami i wsparciem producenta oraz szafy RACK.Przetarg nieograniczony17-08-2021 11:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny we Wrocławiu
BF-II.3710.73.2020Usługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościPrzetarg nieograniczony16-08-2021 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
ZP-212-15/2021Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Przetarg nieograniczony16-08-2021 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Olsztynie
2/ZP/21REMONT DAWNEGO BUDYNKU URZĘDU CELNEGO NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM – ETAP IPodstawowy art. 275 pkt 106-08-2021 11:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Kaliszu
BF-II.3710.5.2021Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla środowiska backupowegoPrzetarg nieograniczony05-08-2021 11:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
IR-260-03.2021ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa mająca na celu dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego, polegająca na dostosowaniu instalacji przeciwpożarowych do aktualnych wymagań - ETAP IIPodstawowy art. 275 pkt 130-07-2021 12:00-W trakcie oceny ofertSąd Okręgowy w Częstochowie
WZP-421-17/2021DOSTAWA ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO OBEJMUJĄCEGO FUNKCJONALNOŚĆ OCHRONY UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZAGROŻENIAMI NA BAZIE PROTOKOŁU DNS ORAZ ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUGPrzetarg nieograniczony27-08-2021 11:00-OgłoszoneCZS Centrum Zakupów dla Sądownictwa
OG-26-1-10/21Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w WarszawiePrzetarg nieograniczony06-09-2021 11:00-OgłoszoneSąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa