WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatusPodmiot
3016-7.262.2.2021ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGOZgodny z regulaminem otwarty12-10-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Kielcach
OA-370-125/21„Świadczenie usługi - Ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie”Podstawowy art. 275 pkt 101-10-2021 10:00-OgłoszoneSad Rejonowy w Sochaczewie
BF-II.3710.73.2020Usługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościPrzetarg nieograniczony30-09-2021 12:00-OgłoszoneMinisterstwo Sprawiedliwości
3018-7.261.1.2021Prace remontowo-budowlane w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym SączuPodstawowy art. 275 pkt 130-09-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Okręgowa w Nowym Sączu
2005-7.261.3.2021Modernizacja instalacji w budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2a w LublinieRFX otwarty30-09-2021 10:00-OgłoszoneProkuratura Regionalna w Lublinie
SZP-273-5/2021Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Tucholi przy ul. Świeckiej 59Podstawowy art. 275 pkt 230-09-2021 09:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Bydgoszczy
A-26-20/2021Dostawa wokand do Sądu Rejonowego w Skierniewicach Zgodny z regulaminem otwarty24-09-2021 11:00-OgłoszoneSąd Rejonowy w Skierniewicach
Zp 2130-135/21Dostawa komputerów przenośnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej Przetarg nieograniczony25-10-2021 10:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Lublinie
ZP-2360/TP/15/21„Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15”Podstawowy art. 275 pkt 108-10-2021 10:00-OgłoszoneSąd Okręgowy w Gliwicach
ZP-060-10/21Dostawa systemu drukującego i systemu kopertującego do Centrum Obsługi Druku w RaciborzuPrzetarg nieograniczony19-10-2021 12:00-OgłoszoneSąd Apelacyjny w Katowicach