e-learning
Regulamin Portalu e-Usług
Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP
Instrukcja obsługi aukcji w Portalu e-Usług SmartPZP
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16.10.2018
Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z dnia 04.07.2017
Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności 05.12.2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

Rejestracja Wykonawcy

Poniższy film prezentuje zakładanie konta przez wykonawcę na platformie SmartPZP, w tym: 1. Uzupełnianie danych podmiotu 2. Uzupełnianie danych użytkownika 3. Potwierdzanie rejestracji podpisem kwalifikowanym


Zadawanie pytań przez Wykonawcę

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Podgląd postępowania 3. Obsługa korespondencji – zadanie pytania dotyczącego postępowania/dokumentu 4. Potwierdzenie przesłania pytania


Składanie oferty przez wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego

Poniższy film prezentuje: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Przejście do zakładki oferty 3. Uzupełnianie szczegółów oferty 4. Dodawanie załączników do oferty 5. Podpisywanie wysłania oferty podpisem kwalifikowanym


Składanie wniosku w trybie przetargu nieograniczonego

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Podgląd postępowania 3. Proces składania wniosku 4. Załączenie dokumentów 5. Oznaczenie plików jawne/niejawne 6. Podpisanie wniosku podpisem elektronicznym 7. Potwierdzenie złożenia wniosku 8. Możliwość wycofania wniosku


Oprogramowanie Java

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Pobieranie oprogramowania Java 2. Instalacja oprogramowania Java


Oprogramowanie SzafirHost

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Pobieranie oprogramowania SzafirHost 2. Instalacja oprogramowania SzafirHost


Dodatek do przeglądarki Szafir SDK WEB

Poniższy film prezentuje uruchamianie dodatku Szafir SDK WEB w przeglądarce.