e-learning
Regulamin Portalu e-Usług
Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP
Instrukcja obsługi aukcji w Portalu e-Usług SmartPZP
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16.10.2018
Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z dnia 04.07.2017
Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności 05.12.2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

Rejestracja Wykonawcy

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Uzupełnienie danych Wykonawcy 2. Rejestracja użytkownika 3. Potwierdzenie rejestracji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego 4. Zalogowanie do portalu


Zadawanie pytań przez Wykonawcę

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Podgląd postępowania 3. Obsługa korespondencji – zadanie pytania dotyczącego postępowania/dokumentu 4. Potwierdzenie przesłania pytania


Złożenie oferty przez Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Podgląd postępowania 3. Proces składania oferty 4. Załączenie dokumentów 5. Oznaczenie plików jawne/niejawne 6. Podpisanie oferty podpisem elektronicznym 7. Potwierdzenie złożenia oferty 8. Możliwość wycofania złożonej oferty


Składanie wniosku w trybie przetargu nieograniczonego

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Podgląd postępowania 3. Proces składania wniosku 4. Załączenie dokumentów 5. Oznaczenie plików jawne/niejawne 6. Podpisanie wniosku podpisem elektronicznym 7. Potwierdzenie złożenia wniosku 8. Możliwość wycofania wniosku