e-learning
Regulamin Portalu e-Usług
Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP
Instrukcja obsługi aukcji w Portalu e-Usług SmartPZP
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16.10.2018
Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z dnia 04.07.2017
Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności 05.12.2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

Aukcje elektroniczne

Poniższy film prezentuje wzięcie udziału w trzech typach aukcji elektronicznych na SmartPZP, składanie postąpień oraz potwierdzanie ich za pomocą podpisu kwalifikowanego. 1. 0:28 - aukcja dynamiczna 2. 3:34 - aukcja japońska 3. 7:12 - aukcja angielska


Zakładanie konta

Poniższy film prezentuje zakładanie konta przez wykonawcę na platformie SmartPZP, w tym: 1. Uzupełnianie danych podmiotu 2. Uzupełnianie danych użytkownika 3. Potwierdzanie rejestracji podpisem kwalifikowanym


Zadawanie pytań przez Wykonawcę

Film prezentuje następujące procesy: 1. Zadawanie pytania, jako użytkownik niezalogowany, w tym: - wyszukiwanie postępowania, - zadawanie pytania i wysyłanie do zamawiającego. 2. Zadawanie pytania, jako użytkownik zalogowany, w tym: - wyszukiwanie postępowania, - zadawanie pytania, - dodawanie załącznika, - przesyłanie pytania do zamawiającego


Składanie oferty przez wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego

Film prezentuje następujące procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Przejście do zakładki oferty 3. Uzupełnianie szczegółów oferty 4. Dodawanie załączników do oferty 5. Podpisywanie wysłania oferty podpisem kwalifikowanym


Korespondencja do oferty

Film prezentuje następujące procesy dla wykonawcy: 1. Wyszukiwanie zakładki "Korespondencja", 2. Dodawanie dokumentów w korespondencji do zamawiającego, 3. Wysyłanie dokumentów do zamawiającego.


Składanie wniosku w trybie przetargu ograniczonego

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Wyszukiwanie postępowania 2. Dodawanie dokumentów do wniosku 3. Wysłanie wniosku


Oprogramowanie Java

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Pobieranie oprogramowania Java 2. Instalacja oprogramowania Java


Oprogramowanie SzafirHost

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Pobieranie oprogramowania SzafirHost 2. Instalacja oprogramowania SzafirHost


Dodatek do przeglądarki Szafir SDK WEB

Poniższy film prezentuje uruchamianie dodatku Szafir SDK WEB w przeglądarce.


Rejestracja za pomocą profilu zaufanego

Poniższy film prezentuje następujące procesy: 1. Zatwierdzanie rejestracji profilem zaufanym 2. Podpisywanie dokumentu na stronie moj.gov.pl 3. Weryfikację podpisanego pliku


Zarządzanie podmiotem i użytkownikami

Poniższy film prezentuje czynności, których może dokonać administrator podmiotu, w tym: 1. Edycja danych podmiotu 2. Wyszukiwanie i zarządzanie użytkownikami (podgląd, edycja danych, reset hasła, aktywacja, nadawanie i usuwanie roli) 3. Resetowanie hasła użytkownikowi


Komunikaty na SmartPZP

Film prezentuje czynności, jakie należy wykonać w przypadku otrzymania następujących komunikatów: 1. Podano błędny login lub hasło 2. Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie 3. Proszę uzupełnić wszystkie kryteria w części 1 4. Podpisany plik różni się od oryginalnego 5. Plik nie został podpisany 6. Nieprawidłowy typ podpisu: PKCS7 7. Forbidden


Resetowanie hasła do konta użytkownika

Film prezentuje poniższe procesy: 1. Przejście do przypominania hasła 2. Wysłanie linku resetującego 3. Reset hasła za pomocą linku resetującego 4. Logowanie za pomocą systemowego, jednorazowego hasła 5. Ustawienie nowego hasła