Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/4/PN/2019
Nazwa Postępowania
Wybór Licensing Solution Provider (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji szczecińskiej zgodnie z postanowieniami umowy Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 067-156568
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
01-04-2019
Data ogłoszenia
04-04-2019
Termin składania ofert
07-05-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
07-05-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie z SIWZ
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
50 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Upust od ceny brutto cennika producenta
Waga:
60.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
1.2
Termin dostawy licencji
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ