Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/3/TP/2021
Nazwa Postępowania
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego utrzymania czystości budynków Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie i ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. oraz usługa kompleksowego utrzymania czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewicza 163 i ul. Janickiego 33 w Szczecinie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00035914/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
19-04-2021
Termin składania ofert
29-04-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
29-04-2021 12:00:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Apelacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz kompleksowe utrzymanie czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewi
Zgodnie ze specyfikacją
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie ze specyfikacją
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Apelacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz kompleksowe utrzymanie czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewi
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
525 000,00
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
75 000,00
Kryteria oceny ofert
Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Apelacyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie oraz kompleksowe utrzymanie czystości chodników, dróg i placów oraz pielęgnacja terenów zielonych na posesji Sądu Apelacyjnego przy ul. Mickiewi
1.2
Cena
Waga:
60.00
Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ
1.1
Wysokość kary umownej
Waga:
40.00
Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.
2.1
Cena
Waga:
60.00
Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ
2.2
Wysokość kary umownej
Waga:
40.00
Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ