Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-212-11/2021
Nazwa Postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/S 121-318401
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
22-06-2021
Data ogłoszenia
25-06-2021
Termin składania ofert
23-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-07-2021 13:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w okresie gwarancji
I.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ.
I.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących po okresie gwarancyjnym
II.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ.
II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP Color LaserJet Managed E55040dw będących w okresie gwarancji
III.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ.
Kryteria oceny ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w okresie gwarancji
I.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.1
Czas realizacji reklamacji
Waga:
40.00
Czas realizacji reklamacji
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących po okresie gwarancyjnym
II.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
II.2
Czas realizacji reklamacji
Waga:
40.00
Czas realizacji reklamacji
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP Color LaserJet Managed E55040dw będących w okresie gwarancji
III.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
III.2
Czas realizacji reklamacji
Waga:
40.00
Czas realizacji reklamacji