Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/4/PN/2021
Nazwa Postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Sądów Powszechnych Apelacji Szczecińskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Załączniku nr 3 i nr 3a do SWZ oraz w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia znajdujących się w załącznikach do SWZ od nr 5 do 5d.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/S 154-408749
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
06-08-2021
Data ogłoszenia
11-08-2021
Termin składania ofert
15-09-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
15-09-2021 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa komputerów
Zgodnie ze specyfikacją
Dostawa laptopów
Zgodnie ze specyfikacją
Dostwa wokand
Zgodnie ze specyfikacją
Dostawa monitorów
Zgodnie ze specyfikacją
Dostawa projektorów i skanerów
Zgodnie ze specyfikacją
Wadium
Dostawa komputerów
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Dostawa laptopów
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
7 000,00
Dostwa wokand
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Dostawa monitorów
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Dostawa projektorów i skanerów
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
500,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa komputerów
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 261 398,00
Dostawa laptopów
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
612 633,00
Dostwa wokand
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
178 350,00
Dostawa monitorów
4
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
320 163,00
Dostawa projektorów i skanerów
5
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
51 970,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa komputerów
1.3
Cena
Waga:
60.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
1.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
1.2
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
Dostawa laptopów
2.1
Cena
Waga:
60.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
2.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
2.3
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
Dostwa wokand
3.2
Cena
Waga:
60.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
3.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
Dostawa monitorów
4.3
Cena
Waga:
60.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
4.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
4.2
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
Dostawa projektorów i skanerów
5.2
Cena
Waga:
60.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ
5.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Szczegółowy opis kryteriów i sposobu oceny ofert został opisany w Punkcie XVII SWZ