Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-27-15/2021
Nazwa Postępowania
Dostawa sprzętu, w tym: prześwietlarki bagażu, depozytora kluczy oraz urządzeń wchodzących w skład Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu, w tym: prześwietlarki bagażu, depozytora kluczy oraz urządzeń wchodzących w skład Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 2
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00180343/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
38581000-1 - Urządzenia do prześwietlania bagażu
Data ogłoszenia
14-09-2021
Termin składania ofert
28-09-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
28-09-2021 12:30:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa rentgenowskiej prześwietlarki bagażu dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu
I.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
I.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
Rozszerzenie posiadanego przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu depozytora kluczy ESEK PANEL 128 o dodatkowe skrytki
II.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa wraz z montażem elektromechanicznego depozytora na 80 kluczy wraz z 8 skrytkami w technologii bezstykowej RFID dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie
III.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
III.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
Modernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 5 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Przemyślu
IV.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
IV.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ
IV.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Dostawa rentgenowskiej prześwietlarki bagażu dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu
I.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Gwarancja
Rozszerzenie posiadanego przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu depozytora kluczy ESEK PANEL 128 o dodatkowe skrytki
II.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
II.1
Gwarancja
Waga:
40.00
Gwarancja
Dostawa wraz z montażem elektromechanicznego depozytora na 80 kluczy wraz z 8 skrytkami w technologii bezstykowej RFID dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie
III.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
III.1
Gwarancja
Waga:
40.00
Gwarancja
Modernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 5 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Przemyślu
IV.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
IV.1
Gwarancja
Waga:
40.00
Gwarancja