Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-8/2021
Nazwa Postępowania
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00280632/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
Data ogłoszenia
23-11-2021
Termin składania ofert
01-12-2021 09:00:00
Termin otwarcia ofert
01-12-2021 10:00:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ
I.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Wałczu
III.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
417 914,64
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
129 634,45
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Wałczu
III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
152 293,68
Kryteria oceny ofert
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I.2
Cena
Waga:
60.00
Cena oferty brutto (w PLN)
I.1
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga:
40.00
Zgodnie z SWZ
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II.1
Cena
Waga:
60.00
Cena oferty brutto (w PLN)
II.2
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga:
40.00
Zgodnie z SWZ
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Wałczu
III.1
Cena
Waga:
60.00
Cena oferty brutto (w PLN)
III.2
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga:
40.00
Zgodnie z SWZ
Informacje dodatkowe
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I.1
Wizja lokalna
Zamawiający informuje, że możliwe jest odbycie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji: Sąd Okręgowy w Koszalinie: tel. 94 34 28 844. Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II.1
Wizja lokalna
Zamawiający informuje, że możliwe jest odbycie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji: Sąd Rejonowy w Sławnie: tel. 59 810 67 31. Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca
Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków należących do Sądu Rejonowego w Wałczu
III.1
Wizja lokalna
Zamawiający informuje, że możliwe jest odbycie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji: Sąd Rejonowy w Wałczu: tel. 67 250 19 24. Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca