Informacje ogólne
Numer Postępowania
POVIIWB261.9.2019
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 188-457708
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
25-09-2019
Data ogłoszenia
30-09-2019
Termin składania ofert
05-11-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
05-11-2019 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Część I – wskazane pomieszczenia budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniejdwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, atakże trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzajewykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część II – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratur Rejonowych w Lublinie przyul. Chmielnej 10
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część III – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wPuławach przy ul. Lubelskiej 7
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część IV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRykach przy ul. Karola Wojtyły 29
4.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
Część V – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wKraśniku przy ul. Lubelskiej 81
5.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
5.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część VI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wŚwidniku przy ul. Al. Lotników Polskich 5
6.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
6.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część VII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych powierzchni w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubartowieprzy ul. Al. 1000-lecia 4
7.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
7.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część VIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRadzyniu Podlaskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
8.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
Część IX – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wBiałej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
9.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
9.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część X – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Zamiejscowy w BiałejPodlaskiej przy ul. Piłsudskiego 5/7
10.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
10.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
10.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
Część XI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wParczewie przy ul. Warszawskiej 24
11.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
11.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
11.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wOpolu Lubelskim, przy ul. Lubelskiej 4
12.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
12.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
12.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury w Chełmie przy ul.Sienkiewicza 20
13.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
13.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
13.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
Część XIV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową weWłodawie przy Al. Piłsudskiego 41
14.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
14.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
14.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Łukowieprzy Al. J. Piłsudskiego 28
15.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
15.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
15.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XVI – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Okręgowej wLublinie, przy ul. Okopowej 2a
16.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
16.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
16.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XVII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wLublinie przy ul. Chmielnej 10
17.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
17.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
17.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XVIII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowejw Lubartowie przy ul. 1000-lecia 4
18.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
18.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
18.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XIX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury w Chełmie przyul. Sienkiewicza 20
19.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
19.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
19.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część XX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wŁukowie przy ul. Piłsudskiego 28
20.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
20.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał / wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną / wykonywana usługę zakończoną przed otwarciem ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem że usługa została zrealizowana do dnia otwarcia ofert. Wartości i rodzaje wykonanych usług wymagane dla każdej z cześci przedmiotowego zamówienia określa § 14 SIWZ.
20.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Część I – wskazane pomieszczenia budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część II – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratur Rejonowych w Lublinie przyul. Chmielnej 10
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część III – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wPuławach przy ul. Lubelskiej 7
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część IV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRykach przy ul. Karola Wojtyły 29
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część V – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wKraśniku przy ul. Lubelskiej 81
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część VI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wŚwidniku przy ul. Al. Lotników Polskich 5
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część VII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych powierzchni w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubartowieprzy ul. Al. 1000-lecia 4
7
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część VIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRadzyniu Podlaskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
8
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część IX – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wBiałej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
9
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część X – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Zamiejscowy w BiałejPodlaskiej przy ul. Piłsudskiego 5/7
10
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wParczewie przy ul. Warszawskiej 24
11
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wOpolu Lubelskim, przy ul. Lubelskiej 4
12
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury w Chełmie przy ul.Sienkiewicza 20
13
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XIV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową weWłodawie przy Al. Piłsudskiego 41
14
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Łukowieprzy Al. J. Piłsudskiego 28
15
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XVI – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Okręgowej wLublinie, przy ul. Okopowej 2a
16
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XVII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wLublinie przy ul. Chmielnej 10
17
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XVIII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowejw Lubartowie przy ul. 1000-lecia 4
18
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XIX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury w Chełmie przyul. Sienkiewicza 20
19
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Część XX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wŁukowie przy ul. Piłsudskiego 28
20
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Kryteria oceny ofert
Część I – wskazane pomieszczenia budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część II – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratur Rejonowych w Lublinie przyul. Chmielnej 10
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część III – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wPuławach przy ul. Lubelskiej 7
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część IV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRykach przy ul. Karola Wojtyły 29
4.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część V – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wKraśniku przy ul. Lubelskiej 81
5.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część VI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wŚwidniku przy ul. Al. Lotników Polskich 5
6.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
6.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część VII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych powierzchni w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubartowieprzy ul. Al. 1000-lecia 4
7.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
7.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część VIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wRadzyniu Podlaskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
8.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
8.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część IX – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wBiałej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
9.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
9.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część X – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Zamiejscowy w BiałejPodlaskiej przy ul. Piłsudskiego 5/7
10.2
cena
Waga:
60.00
10.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XI – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wParczewie przy ul. Warszawskiej 24
11.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
11.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową wOpolu Lubelskim, przy ul. Lubelskiej 4
12.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
12.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XIII – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury w Chełmie przy ul.Sienkiewicza 20
13.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
13.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XIV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową weWłodawie przy Al. Piłsudskiego 41
14.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
14.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XV – obejmuje sprzątanie wewnętrznych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Łukowieprzy Al. J. Piłsudskiego 28
15.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
15.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XVI – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Okręgowej wLublinie, przy ul. Okopowej 2a
16.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
16.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XVII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wLublinie przy ul. Chmielnej 10
17.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
17.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XVIII – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowejw Lubartowie przy ul. 1000-lecia 4
18.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
18.2
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XIX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury w Chełmie przyul. Sienkiewicza 20
19.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
19.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Część XX – obejmuje sprzątanie terenu zewnętrznego przylegającego do budynku Prokuratury Rejonowej wŁukowie przy ul. Piłsudskiego 28
20.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
20.1
Zatrudnienie co najmniej 1 osóby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej do świadczenia uslug będących przedmiotem zamówienia
Waga:
40.00
Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie skierowania z urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017, poz.1065) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawiony przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511.). Podana w Formularzu ofertowym liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, powinna być zatrudniona przy realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.