Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/4/PN/2020
Nazwa Postępowania
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz sądów apelacji szczecińskiej. Realizacja dostaw odbywać się będzie w formie dostaw częściowych, na podstawie zamówień składanych przez jednostki sądownictwa.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 127-309877
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30192000-1 - Wyroby biurowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
30-06-2020
Data ogłoszenia
03-07-2020
Termin składania ofert
05-08-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
05-08-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie z SIWZ
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
30 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Jakość
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ