Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-20/2020
Nazwa Postępowania
Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 172-413803
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32250000-0 - Telefony komórkowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
01-09-2020
Data ogłoszenia
04-09-2020
Termin składania ofert
07-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
07-10-2020 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227.
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dot. części 1: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) brutto każde.
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199.
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dot. części 2: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) brutto każde.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258.
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dot. części 3: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o sumie wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.
4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał: - dot. części 4: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o sumie wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) brutto każde.
4.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227.
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 400,00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199.
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 700,00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258.
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 200,00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 700,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227.
1.5
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Osobna tacka na kartę pamięci.
Waga:
20.00
1.2
Transmisja danych NFC.
Waga:
10.00
1.4
Pamięć RAM 3GB lub więcej.
Waga:
5.00
1.3
Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej.
Waga:
5.00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199.
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.4
Osobna tacka na kartę pamięci.
Waga:
20.00
2.1
Czytnik linii papilarnych w ekranie.
Waga:
10.00
2.2
Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej.
Waga:
10.00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258.
3.5
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.2
Czytnik linii papilarnych w ekranie.
Waga:
10.00
3.6
Osobna tacka na kartę pamięci.
Waga:
10.00
3.1
Pamięć wbudowana 128 GB lub więcej.
Waga:
10.00
3.3
Czujnik Halla.
Waga:
5.00
3.4
Odbiornik GPS Galileo.
Waga:
5.00
Dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.
4.5
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.1
Czytnik linii papilarnych w ekranie.
Waga:
10.00
4.4
Niezależne od gniazda usb-c wyjście słuchawkowe/głośnikowe.
Waga:
10.00
4.2
Zoom optyczny na tylnym aparacie min 2x .
Waga:
10.00
4.3
Pamięć RAM 8 GB lub więcej.
Waga:
5.00
4.6
Wyświetlacz zabezpieczony szkłem Gorilla Glass min 6 generacji.
Waga:
5.00