Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/7/PN/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Załączniku nr 3 i nr 3 a do SIWZ oraz w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia znajdujących się w Załącznikach do SIWZ od nr 5 do 5 d.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 174-419959
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
03-09-2020
Data ogłoszenia
08-09-2020
Termin składania ofert
09-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
09-10-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Część 1 – dostawa komputerów
Zgodnie z SIWZ
Część 2 – dostawa laptopów
Zgodnie z SIWZ
Część 3 – dostawa wokand
Zgodnie z SIWZ
Część 4 – dostawa monitorów
Zgodnie z SIWZ
Część 5 – dostawa projektorów i skanerów
Zgodnie z SIWZ
Wadium
Część 1 – dostawa komputerów
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Część 2 – dostawa laptopów
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
19 000,00
Część 3 – dostawa wokand
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
500,00
Część 4 – dostawa monitorów
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 800,00
Część 5 – dostawa projektorów i skanerów
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Kryteria oceny ofert
Część 1 – dostawa komputerów
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
1.3
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Część 2 – dostawa laptopów
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
2.2
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Część 3 – dostawa wokand
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Część 4 – dostawa monitorów
4.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
25.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
4.2
Posiadanie certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Część 5 – dostawa projektorów i skanerów
5.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ