Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/8/PN/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, fabrycznie nowych i nieużywanych serwerów, macierzy, przełączników sieciowych, urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci, systemów wideokonferencyjnych, systemów backupu danych i elementów rozbudowy macierzy Huawei OceanStor 5300 V5 (zgodnie ze złożoną ofertą na daną część) wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Załączniku nr 3, 3 a, 3 b do SIWZ oraz w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia znajdujących się w Załącznikach do SIWZ od nr 5 do 5 g.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 177-425409
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48822000-6 - Serwery komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
07-09-2020
Data ogłoszenia
11-09-2020
Termin składania ofert
13-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
13-10-2020 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa serwerów
Zgodnie z SIWZ
Dostawa pamięci masowych
Zgodnie z SIWZ
Dostawa przełączników sieciowych
Zgodnie z SIWZ
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci
Zgodnie z SIWZ
Dostawa systemów wideo-konferencyjnych
Zgodnie z SIWZ
Dostawa systemów backupu danych
Zgodnie z SIWZ
Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby budowy centrum danych
Zgodnie z SIWZ
Rozbudowa macierzy Huawei oceanstor 5300 v5
Zgodnie z SIWZ
Wadium
Dostawa serwerów
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Dostawa pamięci masowych
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Dostawa przełączników sieciowych
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
11 000,00
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Dostawa systemów wideo-konferencyjnych
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Dostawa systemów backupu danych
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
6 000,00
Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby budowy centrum danych
7
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Rozbudowa macierzy Huawei oceanstor 5300 v5
8
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa serwerów
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa pamięci masowych
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa przełączników sieciowych
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci
4.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa systemów wideo-konferencyjnych
5.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa systemów backupu danych
6.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
6.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby budowy centrum danych
7.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
7.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ
Rozbudowa macierzy Huawei oceanstor 5300 v5
8.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
8.2
Ilość dysków SSD wyposażonych w ramki dyskowe
Waga:
40.00
Zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XII SIWZ